...

.....

Axvikens uthyrning av stugor är nedlagd.

Det finns ingen möjlighet att hyra stugor mer.